تصاویر دیدنی

تصاویر زیبا و عجیب از همه جا

تصاویر قدیمی و خاطره انگیز از ایران زیبا

http://www.fouman.com/history/img/1900_Darvazeh_Ghazvin_Gate.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_darvazeh_Shemiran_Gate.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_Darvazeh_Tehran_Gate.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_Meydan_Ghazvin_Square.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_Meydan_Hasanabad_Square.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_Meydan_Sepah_Square.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1900_Meydan_Toopkhane_Sepah_Square.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1920_Abadan_Refinery_1300.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1924_Oil_Well_Drilling_1304.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1925_Tent_Winter_Camp_Company.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1940_Tehran_Post_Office.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1941_Saadi_Street_Tehran.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1946_Masjed_Soltani_Bazaar_Tehran.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1946_Tehran_1325_Mokhberoddoleh.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1946_Tehran_1325_Lalezar.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1946_Tehran_1326_College_Intersection.jpg

http://www.fouman.com/history/img/1947_Sepahsalar_Mosque.jpg
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:14  توسط فیزیوتراپیست وحید صادقی  |