تصاویر دیدنی

تصاویر زیبا و عجیب از همه جا

پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون!

در ابتدا بایسته است به چند نکته اشاره کنیم:

1-عکس هایی که از درفش های ایران آورده شده است لزوماً در کل دوران مشخص شده جاری نبوده اند و شاید متعلق به یک دوره ی خاص از آن دوران باشند.

2- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش اشکانیان.)

 

دوره اساطیری

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون- فیزیوتراپیست وحید صادقی

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید

 

هخامنشیان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

کوروش بزرگ

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

 

دیگر درفش های هخامنشیان:

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

 

اشکانیان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

درفش اشکانیان با خورشید آراسته می شده است

 

ساسانیان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

درفش کاویانی در دوران ساسانی هم مطرح بوده است 

سیاه جامگان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی 

سرخ جامگان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین 

غزنویان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

سلجوقیان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی 

تیموریان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی 

دوران صفویه

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

مهم ترین و اصلی ترین پرچم دوران صفویه

نشان شیر و خورشید برای اولین بار به طور رسمی از اینجا وارد پرچم ایران شده است 

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم شاه اسماعیل 

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم شاه تهماسب 

افشاریان

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم های نادر شاه افشار

 

دوران زندیه

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

 

دوران قاجار

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم دوره آقا محمد خان

 

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم دوره محمد شاه

 

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

پرچم ایران در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی 

دوران پهلوی

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود 

جمهوری اسلامی

عکس// پرچم هاى ایران از ابتدا تاکنون-فیزیوتراپیست وحید صادقی

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:57  توسط فیزیوتراپیست وحید صادقی  |